ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน
    หน้าแรก 
 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์  
แผ่นพับ 
     
ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษี 
     

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป...     จำนวนผู้เข้าชม 54 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่ เรื่องประกาศผูู้้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม ( นม ) โร...     จำนวนผู้เข้าชม 106 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่ เรื่องประกาศผูู้้ชนะราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถย...     จำนวนผู้เข้าชม 108 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธี...     จำนวนผู้เข้าชม 108 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่ เรื่องประกาศผูู้้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดย...     จำนวนผู้เข้าชม 102 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ข้างเช่าเครื่องถายเอกสาร โ...     จำนวนผู้เข้าชม 105 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่ ประกาศผู้าชนะการเสนอราคา จ้่างซ่อมแซมก้องน้ำภายในทีทำการ...     จำนวนผู้เข้าชม 100 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้พิการที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยความพ...     จำนวนผู้เข้าชม 96 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่ เรื่องประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่ เรื่องบัญชีรายชื...     จำนวนผู้เข้าชม 96 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขององค์การบริหารส่ว...     จำนวนผู้เข้าชม 110 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ตามแบบมาตรฐานสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่ง
   เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2561
   ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง จำนวน 4 โครงการ
   แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2561
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 7 บ้านสะเดาหวาน
   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยร่วมมิตร หมู่ที่ 8 บ้านเนินตาแมว
   ประกาศราคากลางซ่อมแซมอาคารสำนักงาน อบต.วังกระแจะ ม.1 บ้านเกาะตะเคียน
   ประชาสัมพันธ์ราคากลางปรับปรุงไหล่ทางถนนลาดยางสายสรประทีป หนองหลักศิลา
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง เรื่อง ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 5 บ้านหนองหลักศิลา
ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
โครงการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบล พ.ศ. ... โดย อบต.ละหาน ...
โครงการเตรียมการเลือกตั้ง ให้ความรู้ในกระบวนการจัดการเลือกตั้ง และการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปีงบประ ...
โครงการศึกษาดูงาน ด้านการบริหาร  การจัดการองค์กร ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๖ พ.ค ๒๕๕๕ ...
ภาพกิจกรรมงานสงกรานต์และงานผู้สูงอายุ 12 เม.ษ 55 ...
 
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย  


ข่าวเด่นประจำวัน
ข่าวเด่นประจำวัน  


ข่าวเทคโนโลยี
ข่าวเทคโนโลยี  


หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  


สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์  

 
นายวิเชียร สำเร็จกิจ
นายก องค์การบริหารส่วนตำบลละหานทราย
 
นายคีตะพิชณ์ สิริภูบาล
ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลละหานทราย
ธันวาคม 2560
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 17 ธันวาคม 2560
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 21 คน
หมายเลข IP 54.226.113.250
คุณเข้าชมลำดับที่ 267,493


   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลละหานทราย
99 หมู่1 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์
Tel : 044-649147  Fax : 044-649147
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.