ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน
  หน้าแรก     สภาพทั่วไป 

สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไป  

สภาพทั่วไป

ที่ตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลละหานทรายเป็นหนึ่งในจำนวน 2 แห่งขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอละหานทราย   จังหวัดบุรีรัมย์  ซึ่งมีพื้นที่อยู่บริเวณรอบนอกเขตเทศบาลตำบลละหานทราย  โดยมีอาณาเขตติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ  ดังนี้

ทิศเหนือ   มีอาณาเขตติดต่อกับเทศบาลตำบลตาจง และองค์การบริหารส่วนตำบลโคกว่าน   อำเภอละหานทราย   จังหวัดบุรีรัมย์   โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากจุดบริเวณพิกัด   TA  650979   ตรงไปทางทิศตะวันออกระยะทางประมาณ    1.7    กิโลเมตร  ที่จุดบริเวณพิกัด   TA   665983   ลงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ระยะทางประมาณ   1.4   กิโลเมตร  ที่จุดบริเวณพิกัด   TA   673971   ตรงไปทางทิศ       ตะวันออกจดถนน  รพช.  สายละหานทราย  -  โคกว่าน   ระยะทางประมาณ   1   กิโลเมตร   ที่จุดบริเวณพิกัด   TA   683970      ขึ้น ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ   ระยะทางประมาณ   1.8   กิโลเมตร    ที่จุดบริเวณพิกัด   TA    692983   ตรงไปทางทิศเหนือระยะทางประมาณ   800   เมตร ที่จุดบริเวณพิกัด TA  691989   ตรงไปทางทิศตะวันออกระยะทางประมาณ  1.7   กิโลเมตร    ที่จุดบริเวณพิกัด   TA   704982   ตรงไปทางทิศตะวันออกผ่านถนน   รพช.  สายละหานทราย  -  ยายแย้มวัฒนา   ระยะทางประมาณ   3.3   กิโลเมตร ที่จุดบริเวณพิกัด   TA   735975   เป็นจุดสิ้นสุดรวมระยะทางทิศเหนือประมาณ   12.1   กิโลเมตร

ทิศตะวันออก   มีอาณาเขตติดต่อกับเทศบาลตำบลตาจง   อำเภอละหานทราย   จังหวัดบุรีรัมย์   โดยมีแนวเขตเริมต้นจากบริเวณจุดพิกัด   TA   735975   ตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้    ระยะทางประมาณ  1.3   กิโลเมตร   ที่จุดบริเวณพิกัด   TA   730965   ตรงไปทางทิศใต้ระยะทางประมาณ   1.3กิโลเมตร  ที่จุดบริเวณพิกัด  TA  733953   ตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้จดถนนลาดยางสายละหานทราย  - บ้านกรวด   ระยะทางประมาณ  500  เมตร   ที่จุดบริเวณพิกัด   TA   736951   ตรงไปทางทิศใต้ระยะทางประมาณ   4.5   กิโลเมตร   สิ้นสุดที่จุดบริเวณพิกัด   TA   732909   รวมระยะทางด้านทิศตะวันออกประมาณ   7.6    กิโลเมตร

ทิศใต้    มีอาณาเขตติดต่อกับเทศบาลตำบลสำโรงใหม่   และเทศบาลตำบลหนองแวง   อำเภอละหานทราย   จังหวัดบุรีรัมย์   โดยมีแนวเขตเริ่มจากบริเวณพิกัด   TA   732909   ตรงไปทางทิศตะวันตก   ระยะทางประมาณ    3.2   กิโลเมตร   จดถนน  รพช.   สายละหานทราย  - โคกไม้แดง ที่จุดบริเวณพิกัด TA 700906 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือจดถนนลาดยางสายละหานทราย-ตาพระยา  ระยะทางประมาณ  2.2  กิโลเมตร  ที่จุดบริเวณพิกัด  TA   680919 ตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือพิกัด   TA   680919 ตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือจดคลองลำจังหันระยะทางประมาณ   3.1  กิโลเมตร   สิ้นสุดที่จุดบริเวณพิกัด   TA   658931   รวมระยะทางด้านทิศใต้ประมาณ   8.5  กิโลเมตร


           ทิศตะวันตก  มีอาณาเขตติดต่อกับเทศบาลตำบลหนองตะครอง อำเภอละหานทราย   จังหวัดบุรีรัมย์   โดยมีแนวเขตเริ่มจากจุดบริเวณพิกัด   TA 658931 ไปทางทิศเหนือตามร่องน้ำลึกคลองลำจังหัน    จุดสะพานข้ามถนนสายละหานทราย   -   ปะคำ   ระยะทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามร่องน้ำลึกคลองลำจังหัน       จดทางเกวียนบ้านหนองหมี -  บ้านหนองละหานทราย  ตัดข้ามคลอง ลำจังหัน  ระยะทางประมาณ  1.8  กิโลเมตร    ที่จุดบริเวณพิกัด TA950979  ห่างจากบ้านโคกสะอาดทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือระยะทางประมาณ  1  กิโลเมตร  เป็นจุดสิ้นสุดรวมระยะทางด้าน ทิศตะวันตกประมาณ  6.3  กิโลเมตร

เนื้อที่

องค์การบริหารส่วนตำบลละหานทรายมีจำนวนเนื้อที่รวมทั้งสิ้นประมาณ  42.7  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  26,687.5  ไร่

สภาพภูมิประเทศ

สภาพภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลละหานทรายส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง

จำนวนหมู่บ้าน

องค์การบริหารส่วนตำบลมีเขตปกครองประกอบไปด้วย   7   หมู่บ้าน   ดังนี้

1.        บ้านละหานทราย                     หมู่ที่      1

2.        บ้านโคกสะอาด                      หมู่ที่      5

3.        บ้านโคกพยอม                        หมู่ที่      7

4.        บ้านน้อยลำคลอง                    หมู่ที่      9

5.        บ้านชลประทาน                      หมู่ที่      10

6.        บ้านหนองตาแอก                    หมู่ที่      11

7.        บ้านโนนสง่าพัฒนา                  หมู่ที่      12

มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น  1,073  ครัวเรือน ซึ่งแยกตามหมู่บ้านต่าง    ดังนี้

1. บ้านละหานทราย  หมู่ที่   1          จำนวน     105      ครัวเรือน
2. บ้านโคกสะอาด
  หมู่ที่   5           จำนวน      98      ครัวเรือน
3. บ้านโคกพยอม
  หมู่ที่   7                        จำนวน    95        ครัวเรือน

4. บ้านน้อยลำคลอง       หมู่ที่   9       จำนวน   300      ครัวเรือน

5. บ้านชลประทาน         หมู่ที่   10    จำนวน  88        ครัวเรือน

6. บ้านหนองตาแอก       หมู่ที่   11   จำนวน    248      ครัวเรือน

7. บ้านโนนสง่าพัฒนา    หมู่ที่   12    จำนวน     139      ครัวเรือน

 

 


 
นายวิเชียร สำเร็จกิจ
นายก องค์การบริหารส่วนตำบลละหานทราย
 
นายคีตะพิชณ์ สิริภูบาล
ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลละหานทราย
ธันวาคม 2560
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 17 ธันวาคม 2560
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 12 คน
หมายเลข IP 54.226.113.250
คุณเข้าชมลำดับที่ 267,455


   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลละหานทราย
99 หมู่1 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์
Tel : 044-649147  Fax : 044-649147
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.