ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน
  หน้าแรก     สภาพเศรฐกิจ 

สภาพเศรฐกิจ
สภาพเศรฐกิจ  

สภาพทางเศรษฐกิจ

อาชีพ

ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลละหานทรายส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร   ซึ่งแยกได้ดังนี้

1. ทำนา                   คิดเป็นร้อยละ       70

2. ทำไร่                   คิดเป็นร้อยละ       15

3. ทำสวน                คิดเป็นร้อยละ       10

4. เลี้ยงสัตว์             คิดเป็นร้อยละ       3

5. อื่นๆ                    คิดเป็นร้อยละ       2

หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล     ประกอบด้วย

1.  โรงสีข้าวขนาดเล็ก           จำนวน                    13            แห่ง

2.  สถานีบริการน้ำมัน           จำนวน                    2             แห่ง

3. อู่ซ่อมเครื่องยนต์               จำนวน                     4             แห่ง

 


 
นายวิเชียร สำเร็จกิจ
นายก องค์การบริหารส่วนตำบลละหานทราย
 
นายคีตะพิชณ์ สิริภูบาล
ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลละหานทราย
ธันวาคม 2560
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 17 ธันวาคม 2560
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 10 คน
หมายเลข IP 54.226.113.250
คุณเข้าชมลำดับที่ 267,450


   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลละหานทราย
99 หมู่1 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์
Tel : 044-649147  Fax : 044-649147
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.