ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน
  หน้าแรก     สภาพสังคม 

สภาพสังคม
สภาพสังคม  

สถาบันทางสังคม

 การศึกษา

     ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลละหานทรายมีสถานศึกษา  และแหล่งศึกษาหาความรู้  ดังนี้

-   โรงเรียนระดับประถมศึกษา            จำนวน    1              แห่ง

-   โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา                               จำนวน    1              แห่ง

-   ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน  จำนวน     7             แห่ง

-   ห้องสมุดประชาชน                            จำนวน      1           แห่ง
สถาบัน  และองค์กรทางศาสนา

สถาบัน  และองค์กรทางศาสนาในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลละหานทราย  ประกอบไปด้วย  สำนักสงฆ์   ดังนี้

1. สำนักสงฆ์วัดสระโบราณสามัคคีธรรม   บ้านละหานทราย           หมู่ที่    1

2.  วัดโคกกะปุก                                             บ้านโคกสะอาด            หมู่ที่    5

3. วัดบ้านน้อยลำคลอง                              บ้านน้อยลำคลอง             หมู่ที่    9

4. สำนักสงฆ์วัดบ้านชลประทาน              บ้านชลประทาน              หมู่ที่    10
5.
 วัดป่าละหานทราย                              บ้านโนนสง่าพัฒนา            หมู่ที่    12

การสาธารณสุข

การบริการด้านสาธารณสุขได้รับการบริการจากโรงพยาบาลละหานทรายซึ่งเป็นโรงพยาบาลของรัฐขนาด   60   เตียง   ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลละหานทราย  นอกจากนี้แล้วในแต่ละหมู่บ้านมีศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ในทุกหมู่จะมีจุดตรวจการณ์ของสถานีตำรวจภูธรอำเภอละหานทรายซึ่งทำการตรวจและรักษาความปลอดภัยตลอด    24   ชั่วโมง

การบริการพื้นฐาน

การคมนาคม

เส้นทางสัญจรจากหมู่บ้านเข้าตัวอำเภอเป็นถนนลาดยางจำนวน   2   สาย  ส่วนเส้นทางการสัญจรในหมู่บ้านเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนหินคลุก และถนนลูกรัง

โดยทั่วไปแล้วการสัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้านสู่หมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้านสู่อำเภอจะมีปัญหาอุปสรรคในช่วงฤดูฝนเนื่องจากเส้นทางการสัญจรเป็นถนนลูกรังในบางสาย

การโทรคมนาคม

การโทรคมนาคมภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลละหานทรายมีบริการโทรศัพท์สาธารณะจำนวน  5  แห่ง บริเวณบ้านละหานทราย  หมู่ที่ 1  บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 5 บ้านหนองตาแอก หมู่ที่ 11 และบ้านโนนสง่าพัฒนา หมูที่ 12 นอกจากนี้แล้วยังสามารถติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์เคลื่อนที่เข้าสู่ตัวอำเภอละหานทราย

การไฟฟ้า

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลละหานทรายอัตราการมีและใช้ไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้านโดยเฉลี่ยแล้วมีอัตราการมีและใช้ไฟฟ้าประมาณร้อยละ   99

แหล่งน้ำ

แหล่งน้ำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลละหานทรายมีจำนวนที่เพียงพอต่อการใช้ในภาคการเกษตร  ซึ่งสามารถแยกได้ดังนี้

1.  แหล่งน้ำตามธรรมชาติ   ประกอบด้วย

-  หนองเขาดิน

-  หนองชลประทาน (หนองรำพึง)

-  คลองลำจังหัน

2.  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น  ประกอบด้วย

-  สระน้ำ                           จำนวน      10      แห่ง

-  บ่อน้ำตื้น                       จำนวน        8      แห่ง

-  บ่อบาดาล                    จำนวน        7      แห่ง

-  ถังเก็บน้ำฝน                จำนวน       12      แห่ง

-  ระบบประปาหมู่บ้าน   จำนวน        2      แห่ง

-  ฝายเก็บกักน้ำ                จำนวน        4      แห่ง

 


 
นายวิเชียร สำเร็จกิจ
นายก องค์การบริหารส่วนตำบลละหานทราย
 
นายคีตะพิชณ์ สิริภูบาล
ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลละหานทราย
ธันวาคม 2560
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 17 ธันวาคม 2560
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 5 คน
หมายเลข IP 54.226.113.250
คุณเข้าชมลำดับที่ 267,431


   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลละหานทราย
99 หมู่1 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์
Tel : 044-649147  Fax : 044-649147
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.