ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน
  หน้าแรก     หมู่บ้านในเขต อบต. 

หมู่บ้านในเขต อบต.
หมู่บ้านในเขต อบต.  

เนื้อที่

                              องค์การบริหารส่วนตำบลละหานทรายมีจำนวนเนื้อที่รวมทั้งสิ้นประมาณ  42.7  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  26,687.5  ไร่

สภาพภูมิประเทศ

สภาพภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลละหานทรายส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง

จำนวนหมู่บ้าน

องค์การบริหารส่วนตำบลมีเขตปกครองประกอบไปด้วย   7   หมู่บ้าน   ดังนี้

1.             บ้านละหานทราย                        หมู่ที่      1

2.             บ้านโคกสะอาด                           หมู่ที่       5

3.             บ้านโคกพยอม                             หมู่ที่      7

4.             บ้านน้อยลำคลอง                     หมู่ที่    9

5.             บ้านชลประทาน                          หมู่ที่       10

6.             บ้านหนองตาแอก                    หมู่ที่    11

7.             บ้านโนนสง่าพัฒนา                   หมู่ที่       12

ท้องถิ่นอื่นในตำบล

ในเขตตำบลละหานทรายมีหน่วยงานท้องถิ่นอื่นนอกจากองค์การบริหารส่วนตำบลละหานทราย    คือ   เทศบาลตำบลละหานทราย

ประชากร

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลละหานทรายมีประชากรรวมทั้งสิ้น  3,882 คน โดยแยกเป็น

 

ลำดับที่

ชื่อหมู่บ้าน

หมู่ที่

ชาย

หญิง

รวม

1.

บ้านละหานทราย

หมู่ที่ 1

118

121

239

2.

บ้านโคกสะอาด

หมู่ที่ 5

206

215

421

3.

บ้านโคกพยอม 

หมู่ที่ 7

135

128

263

4.

บ้านน้อยลำคลอง 

หมู่ที่ 9

552

549

1,101

5.

บ้านชลประทาน 

 หมู่ที่ 10

184

188

372

6.

บ้านหนองตาแอก

 หมู่ที่ 11

489

437

926

7.

บ้านโนนสง่าพัฒนา

 หมู่ที่ 12

281

279


 
นายวิเชียร สำเร็จกิจ
นายก องค์การบริหารส่วนตำบลละหานทราย
 
นายคีตะพิชณ์ สิริภูบาล
ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลละหานทราย
ธันวาคม 2560
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 17 ธันวาคม 2560
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 11 คน
หมายเลข IP 54.226.113.250
คุณเข้าชมลำดับที่ 267,453


   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลละหานทราย
99 หมู่1 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์
Tel : 044-649147  Fax : 044-649147
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.