หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

Personnel

กองช่าง

 • thumbnail

  นายเปรมปิติ สวัสดีพุทรา

  นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

  085-778-5939

 • thumbnail

  นายสิทธิชัย ถะเกิงผล

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • thumbnail

  นางสาวสุวรรณา สุขดี

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • thumbnail

  นางสาวเสรี อุ่นภูษา

  จ้างบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

 • thumbnail

  นายธวัชชัย จันทร์โท

  จ้างบริการพนักงานซ่อมบำรุงไฟสาธารณะ

 • thumbnail

  นายปณัฐกิตต์ แก่นจัด

  จ้างเหมาบริการ

 • thumbnail

  นายโชย มีสานุ

  จ้างเหมาบริการดูแลระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านโคกสะอาด

 • thumbnail

  นายเจียม วงค์สีชา

  จ้างเหมาบริการดูแลระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านโนนสง่าพัฒนา

 • thumbnail

  นายจรินทร์ มนธะนันท์

  จ้างเหมาบริการดูแลระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านชลประทาน (คุ้มหนองเขาดิน)