หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

Personnel

กองช่าง

 • thumbnail

  นายคีตะพิชณ์ สิริภูบาล (095-3629697)

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

 • thumbnail

  นายเปรมปิติ สวัสดีพุทรา

  นายช่างโยธาชำนาญงาน

 • thumbnail

  นายสิทธิชัย ถะเกิงผล

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • thumbnail

  นางสาวสุวรรณา สุขดี

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • thumbnail

  นางสาวเสรี อุ่นภูษา

  จ้างบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

 • thumbnail

  นายธวัชชัย จันทร์โท

  จ้างบริการพนักงานซ่อมบำรุงไฟสาธารณะ