หน้าแรก ITA LPA แบบสอบถามความพึงพอใจ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

Personnel

กองช่าง

 • thumbnail

  นายคีตะพิชณ์ สิริภูบาล

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

 • thumbnail

  นายเปรมปิติ สวัสดีพุทรา

  นายช่างโยธาชำนาญงาน

 • thumbnail

  นายสิทธิชัย ถะเกิงผล

 • thumbnail

  นางสาวเสรี อุ่นภูษา

  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ