หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail   ติดต่อหน่วยงาน

Personnel

คณะผู้บริหาร

 • thumbnail

  นายสุเวช ทิพย์นางรอง

  นายก อบต.ละหานทราย

  082-1365574

 • thumbnail

  นายอดิศักดิ์ พวงแก้ว

  รองนายก อบต.ละหานทราย

  080-7263969

 • thumbnail

  นางภคพร อุตส่าห์การณ์

  รองนายก อบต.ละหานทราย

  095-5920688

 • thumbnail

  นายสุทัศน์ ดาทอง

  เลขานุการ นายก อบต.